VI GENOMFÖR BYGGPROJEKT

TILLSAMMANS MED BYGGHERREN

PSG är ett företag med rötter från entreprenörsledet som hjälper Dig som Byggherre att genomföra Ditt byggprojekt från idé till färdig byggnad. Vi arbetar enligt vårt PSG-ÅTAGANDE , en leveransmodell som helt och hållet tillvaratar Byggherrens behov och intressen genom hela byggprocessen.

Tillsammans utvecklar vi Ditt byggprojekt steg för steg i väldefinierade faser och skeden vars syfte är att säkerställa funktion, kostnad och tid.

Med hjälp av våra egenutvecklade och anpassade verktyg tar vi fram väl underbyggda och marknadsanpassade beslutsunderlag under hela projektutvecklingen.

Du har hela tiden full kontroll på Ditt projekt om Du väljer att genomföra Ditt byggprojekt tillsammans med PSG.

Låter detta intressant? Kontakta oss så berättar vi mer kring vår affärsidé och baserat på Dina behov
och krav tar vi kostnadsfritt fram ett förslag på hur vi tillsammans kan genomföra just Ditt byggprojekt.

Läs mer om vårt koncept under fliken ”Vårt PSG-Åtagande”.